Våra nöjda kunder

Du är i gott sällskap när du jobbar med oss

”Endast kandi­dater som uppfyller mina krav föres­logs åt mig. Jag använder mig gärna av era tjän­ster för mitt nästa projekt.”

Bernd Heller­mann
Mana­ging Director
G+J Paren­ting Media GmbH

”COMATCH var extremt samar­bets­villig och att finna en konsult som passade våra krav var mycket okom­pli­cerat. Konsul­tens erfa­renhet och expertis bidrog posi­tivt till vårt projekt.”

Marcel Merten
Head of SCM
Mikron Berlin GmbH

”Tack vare COMATCH, kan vi när som helst komplet­tera vårt team med topp konsulter på olika nivåer snabbt, rätt­vist och pålit­ligt. Till­väg­a­gångs­sättet fungerar och det finns alltid en passande kandidat, alltid till toppk­va­litet. Vissa av våra projekt hade vi inte kunnat pitcha eller genom­föra utan COMATCH.”

Dr. Claudio Felten
Mana­ging Partner
MUUUH! Consul­ting GmbH

”COMATCH erbjuder en snabb och effektiv process för att hitta en passande konsult för ett projekt. Konsulten kunde påbörja projekt­ar­betet inom några dagar och var en stor till­gång från dag ett.”

Dr. Maik Klein­schmidt
VICE PRESIDENT DIGITALIZATION
Tom Tailor Group

”Konsulten var mycket kvali­fi­cerad. Han bekan­tade sig snabbt med frågan och kunde omedel­bart lägga till värde.”

Marco Roth­berg
CEO
Turn­Friendly Soft­ware GmbH