Onze tevreden klanten

U bent in goed gezel­schap als u met ons werkt

“Alleen kandi­daten die overeenk­wamen met mijn eisen werden aan mij voor­ge­steld. Ik maak voor het volgende project graag van uw service gebruik.”

Bernd Heller­mann
Mana­ging Director
G+J Paren­ting Media GmbH

“De prijs-kwali­teit verhou­ding is heel goed, grote kans dat we de services van COMATCH vaker gaan gebruiken.”


Invest­ment Manager
NPM Capital N.V.

“Via COMATCH vonden we heel snel het juiste profiel voor een speci­fieke opdracht”

Principal
GIMV

“COMATCH heeft aan ons zeer snel een consul­tant bemid­deld, die volledig voldeed aan onze eisen. De consul­tant had met zijn erva­ring en exper­tise posi­tieve invloed op het project.”

Marcel Merten
Head of SCM
Mikron Berlin GmbH

“Door COMATCH kunnen we ten alle tijden snel en betrouw­baar ons team met top consul­tants van verschil­lende niveaus aanvullen. De curate aanpak werkt: altijd zat de juiste consul­tant erbij! Elke keer een topp­re­statie. Sommige projecten hadden zonder COMATCH niet kunnen pitchen of uitvo­eren…”

Dr. Claudio Felten
Mana­ging Partner
cmx consul­ting by muuuh!

“COMATCH biedt een zeer snel en prag­ma­tisch proces om de juiste consul­tant voor een project te vinden. Binnen een paar dagen kon de consul­tant aan de slag in het project en werd al vanaf de eerste dag een grote steun“

Dr. Maik Klein­schmidt
VICE PRESIDENT DIGITALIZATION
Tom Tailor Group

“COMATCH heeft zich bewezen als een betrouw­bare busi­ness partner voor het inhuren van consultants/ interim profes­sio­nals. Via een gemak­ke­lijk, snel en trans­parant proces kan je toegang krijgen tot een groot port­folio van high-quality profes­sio­nals.”

Busi­ness Unit COO
Unit4

“De kwali­teit van de consul­tant was zeer goed, hij raakte in een zeer korte tijd betrokken bij het onder­werp en kon onmid­del­lijk toege­vo­egde waarde creëren.”

Marco Roth­berg
CEO
FIPROX AG

“Na onze posi­tieve erva­ring, zal ik COMATCH het zeker aanbe­velen”

Ton Kraak
CEO
Dieseko Group