Vergroot uw netwerk met
meer dan 10 000 consultants

Consultant vinden

Nog geen project? Schrijf u in als klant

Hoe het werkt

1. Projec­tom­schrij­ving invullen

1. Projec­tom­schrij­ving invullen

Vul de projec­tom­schrij­ving gemak­ke­lijk online in of neem tele­fo­nisch contact met ons opneem tele­fo­nisch contact met ons op. Uw account­ma­nager bespreekt het project ook graag persoonlijk met u (duur ca. 15 minuten).

2. Voor­stel voor kandi­daten ontvangen

2. Voor­stel voor kandi­daten ontvangen

U ontvangt binnen 48 uur twee tot drie passende suggesties voor kandi­daten. U kunt de kandi­daten natuurlijk in een inter­view persoonlijk leren kennen.

3. Onder­te­kenen van het contract

3. Onder­te­kenen van het contract

Wanneer u een of meerde consul­tants heeft uitge­kozen maken wij de contracten gereed. U hoeft deze alleen nog online te onder­te­kenen.

4. Op de uitvoe­ring van het project focussen

4. Op de uitvoe­ring van het project focussen

U kunt zich op het inhou­de­lijke werk focussen terwijl wij de admi­ni­stratie, bijv. time tracking, facturen en feed­back bijhouden.

Dit zegt de pers over ons

Onze belofte

Persoonlijk

Persoonlijk

Indi­vi­duele bege­lei­ding met een persoonlijk aanspreek­partner – digi­tale modellen hoeven niet anoniem te zijn

Snel

Snel

Suggesties voor kandi­daten binnen 48 uur – dankzij onze grote pool aan consul­tants en het snelle matching­proces

Excel­lent

Excel­lent

U ontvangt alleen geselec­te­erde topkan­di­daten – minder dan 50% van de solli­ci­tanten voldoet aan onze criteria

Geselecteerde consultants –
slechts één klik van u verwijderd

Onze vakgebieden

Orga­ni­satie & ICT

Orga­ni­satie & ICT

 • Verander­ma­nage­ment
 • Orga­ni­sa­tional design
 • ICT-project­ma­nage­ment
 • ICT-archi­tec­tuur
Opera­tions

Opera­tions

 • Product­op­ti­ma­li­satie
 • Lean service opera­tions
 • Supply chain manage­ment
 • Proces­ma­nage­ment
Stra­tegie

Stra­tegie

 • Groei­stra­tegie
 • Market-entry­stra­tegie
 • Inno­va­tie­ma­nage­ment
 • Bedri­jfs­pla­n­ont­wikke­ling
Marke­ting & Sales

Marke­ting & Sales

 • Digital marke­ting
 • Go-to-market­stra­tegie
 • Pricing
 • Sales- & account­ma­nage­ment
Finance

Finance

 • Corpo­rate finance
 • Due dili­gence
 • Risi­co­ma­nage­ment
 • Control­ling & perfor­mance measu­re­ment systems
Markt­ana­lyse

Markt­ana­lyse

 • Bench­mar­king & concur­rentie-analyses
 • Market sizing
 • Big data
 • Stati­sti­sche analyses

COMATCH in getallen

10 000+
geselecteerde consultants
41 000+
verkochte projectdagen
94%
beveelt ons aan

Omdat u iets beters te doen heeft dan
de perfecte consultant zoeken

Onze pool met consultants

 • Management consultants minstens 2 jaar ervaring bij een gerenommeerde consultancy
 • Vakspecialisten minstens 10 jaar ervaring in het betreffende vakgebied
 • Financieel experts achtergrond bij de Grote 4 en gerenommeerde investeringsbanken
 • Startup experts succesvolle oprichters, digitale pioniers en innovatiemanagers

Onze Consultants