Vores klienter

Du er i godt selskab, når du arbe­jder hos os

“Der blev kun fores­lået kandi­dater, der matchede mine krav. Jeg vil helt sikkert benytte COMATCH til det næste projekt.”

Bernd Heller­mann
Mana­ging Director
G+J Paren­ting Media GmbH

“COMATCH var yderst profes­sionel. Det var nemt og ukom­pli­ceret til at finde en konsu­lent, der matchede vores krav. På grund af konsu­len­tens erfa­ring og eksper­tise, har konsu­lenten bidraget posi­tivt til vores projekt.”

Marcel Merten
Head of SCM
Mikron Berlin GmbH

“Takket være COMATCH kan vi hurtigt og til enhver tid supplere vores team med top konsu­lenter på forskel­lige nive­auer. Tilgangen virker: Der er altid en passende konsu­lent, altid top præsta­tion. Uden COMATCH kunne vi ikke have pitched eller eksek­veret nogle af vores projekter.”

Dr. Claudio Felten
Mana­ging Partner
MUUUH! Consul­ting GmbH

“COMATCH leverede en hurtig og effektiv proces til at finde en passende konsu­lent til vores projekt. Kandi­daten var i stand til at påbe­gynde projektet inden for få dage og bidrog fra første dag.”

Dr. Maik Klein­schmidt
VICE PRESIDENT DIGITALIZATION
Tom Tailor Group

“Konsu­lenten var meget kvali­fi­ceret. Han dannede sig hurtigt et over­blik og kunne straks tilføre værdi.”

Marco Roth­berg
CEO
Turn­Friendly Soft­ware GmbH