Konsu­lent Aalborg

COMATCH — din markedsp­lads for uafhæn­gige konsu­lenter i Aalborg og Nord­jyl­land.
Mange års erfa­ring og stort netværk

Rådgivning, Aalborg, Consultant, konsulent, Management Konsulenter, Managementkonsulent

Aalborg torv – smuk centrum

Brug for free­lance konsu­lent i Aalborg?

Hos COMATCH forener vi spæn­dende projekter med dygtige konsu­lenter i hele landet. Vi formidler manage­ment konsu­lenter, bran­cheeks­perter samt teams ved større projekter. Skal du bruge en konsu­lent til en projekt­an­sæt­telse i Aalborg, så opret dit projekt eller ring til en af vores projekt­le­dere.

Konsu­lenter til alle bran­cher

Vi matcher virksom­heder fra alle sektorer og stør­relser med selvstæn­dige free­lance konsu­lenter. Hvis du leder efter en konsu­lent i Aalborg, er vi den rigtige partner – vi skaffer en konsu­lent hurtigt og sørger personlig og omkost­nings­ef­fektiv service.

COMATCH er markedsp­ladsen for både dig, der har brug for en konsu­lent, der kan starte hurtigt og som har en god portion erfa­ring. Vi har konsu­lenter til nærmest alle bran­cher og har langt over 1000 konsu­lenter i vores netværk.

Mulighed for hurtig projekt­start

Vores store konsul­ent­net­værk og vores effek­tive match­ningsproces gør, at vi kan sende dig passende profiler på egnede kandi­dater til dit projekt inden for 48 timer.

Vi ordner alt det admi­ni­stra­tive

Det er nemt og enkelt at ansætte en konsu­lent gennem COMATCH. Når du har besluttet dig for en konsu­lent til din opgave i Aalborg, udar­be­jder vi de nødven­dige doku­menter som kontrakt med mere. Du skal blot bekræfte kontrakten online (hvis ønskes, kan du også få kontrakten tilsendt).

Konsu­lenten får løn gennem COMATCH, du skal blot godkende time­re­gistre­ringen hver måned.

Lave priser og høj service

Vores vigtigste fokus er at finde det rigtige match mellem dig og en af vores konsu­lenter. Du betaler derfor først, når du under­skriver en kontrakt med en af vores konsu­lenter.

Du kan helt uforp­lig­tende efter­spørge enhver type kandi­dat­profil til dit projekt. Opret dit projekt alle­rede nu, så finder vi 2-3 egnede kandi­dater til dig inden for 48 timer!

Vores konsu­len­ters tilf­redshed er ligeså vigtig for os.

Arbe­jder du hos et konsu­l­en­thus i Aalborg og tænker du på at blive selvstændig konsu­lent? Bliv en del af COMATCH netværket! Hvis du har den rette baggrund og de rigtige kvali­fi­ka­tioner, kan du hurtigt blive en del af netværk. Ansøg online og få adgang til de talrige fordele, der er et resultat af vores effek­tive struktur. Vores markedsp­lads hjælper dig ikke bare med at erhverve nye klienter, men kan også føre til højere indkomst i forhold til en perma­nent stil­ling. Deru­dover, tilbyder COMATCH dig fuld­kommen selv­be­stem­melse og flek­si­bi­litet: du bestemmer selv hvor og hvornår du arbe­jder. Du vælger projekter, som du er inter­es­seret i, som udfordrer dig og som bidrager til personlig udvik­ling.