Hvem vi er?

Lær os at kende og hør mere om, hvad der moti­verer os

Vores team

Dr. Chri­stoph Hardt

Dr. Chri­stoph Hardt

Co-founder & Mana­ging Director

Dr. Jan Schäch­tele

Dr. Jan Schäch­tele

Co-founder & Mana­ging Director

Dirk Schuran

Dirk Schuran

CSO & Member of the Execu­tive Board

Char­lotte Gregson

Char­lotte Gregson

Mana­ging Director UK&I

Toby Toudal Nielsen

Toby Toudal Nielsen

Director Nordics

William Jones

William Jones

Senior Manager Busi­ness Deve­lop­ment UK

Julia Safa­rova

Julia Safa­rova

Manager Busi­ness Deve­lop­ment Nordics

Caro­line Ringauf

Caro­line Ringauf

Manager Busi­ness Deve­lop­ment DACH

Sven Keysers

Sven Keysers

Director Corpo­rates DACH

Justus Loge

Justus Loge

Senior Manager Busi­ness Deve­lop­ment DACH

Maria Hart­mann

Maria Hart­mann

Manager Busi­ness Deve­lop­ment DACH

Karsten Chri­stoph

Karsten Chri­stoph

Manager Busi­ness Deve­lop­ment DACH

Daniel Brusch

Daniel Brusch

Senior Manager Busi­ness Deve­lop­ment DACH

Max Isern­hagen

Max Isern­hagen

Director Busi­ness Deve­lop­ment Inter­me­dia­ries

Marie Exel

Marie Exel

Manager Busi­ness Deve­lop­ment DACH

Marc Erfkamp

Marc Erfkamp

Manager Busi­ness Deve­lop­ment DACH

Katha­rina Seidl

Katha­rina Seidl

Manager Busi­ness Deve­lop­ment DACH

Rein­hold Weber

Rein­hold Weber

Asso­ciated Partner

Marlon Briggs

Marlon Briggs

Manager Busi­ness Deve­lop­ment UK

Alex Darby

Alex Darby

Junior Manager Busi­ness Deve­lop­ment UK

Bern­hard Ney

Bern­hard Ney

Mana­ging Director France

Clément Eymard

Clément Eymard

Senior Manager Busi­ness Deve­lop­ment France

Adrien Cane­vali

Adrien Cane­vali

Manager Busi­ness Deve­lop­ment France

Paul Bachoud

Paul Bachoud

Manager Busi­ness Deve­lop­ment France

Arthur Olivier

Arthur Olivier

Manager Busi­ness Deve­lop­ment France

Char­lotte Gionnet

Char­lotte Gionnet

Junior Manager Busi­ness Deve­lop­ment France

Tjeerd Wijf­fels

Tjeerd Wijf­fels

Director Benelux

Lennart Zanders

Lennart Zanders

Manager Busi­ness Deve­lop­ment Benelux

Vasco Bontje

Vasco Bontje

Manager Busi­ness Deve­lop­ment Benelux

Sven Merten

Sven Merten

Mana­ging Director US

Robert Langen­bach

Robert Langen­bach

Director Inter­na­tional

Maurizio Scotti Di Uccio

Maurizio Scotti Di Uccio

Manager Busi­ness Deve­lop­ment Inter­na­tional

Wouter Hein­erman

Wouter Hein­erman

Manager Busi­ness Deve­lop­ment Inter­na­tional

Fernando Orozco

Fernando Orozco

Manager Busi­ness Deve­lop­ment Inter­na­tional

Mohamad Ataya

Mohamad Ataya

Manager Busi­ness Deve­lop­ment Inter­na­tional

Katha­rina Schneider

Katha­rina Schneider

Director Consul­tant Rela­tions

Antonia Seidl

Antonia Seidl

Senior Manager Consul­tant Rela­tions

Kyra Lojewski

Kyra Lojewski

Manager Consul­tant Rela­tions

Lydia Kos

Lydia Kos

Senior Manager Consul­tant Rela­tions

Céline Nguyen

Céline Nguyen

Manager Consul­tant Rela­tions

Kristin Schlaak

Kristin Schlaak

Manager Consul­tant Rela­tions

Guil­laume Bufferne

Guil­laume Bufferne

Manager Consul­tant Rela­tions

Maud Gosink

Maud Gosink

Manager Consul­tant Rela­tions

Grecia Sandoval

Grecia Sandoval

Manager Consul­tant Rela­tions

Alex­andra Mayer

Alex­andra Mayer

Manager Consul­tant Rela­tions

Jessica Klinger

Jessica Klinger

Junior Manager Consul­tant Rela­tions

Julia Linke

Julia Linke

Manager COMATCH Perma­nent

Sofia Chic­kowsky

Sofia Chic­kowsky

Office & Feel­good Manager

Daniel Dirks

Daniel Dirks

Manager Busi­ness Intel­li­gence

Jamal Chlosta

Jamal Chlosta

Manager Busi­ness Intel­li­gence

Chri­stoph Grusch­witz

Chri­stoph Grusch­witz

Director Finance

Stefan Groteloh

Stefan Groteloh

Manager Product & Finance

Hendrik Freis­berg

Hendrik Freis­berg

Manager Stra­tegy & Growth

Heiko Hilde­brandt

Heiko Hilde­brandt

Manager Corpo­rate Deve­lop­ment

Dr. Stefan Bießen­ecker

Dr. Stefan Bießen­ecker

Director PR

Lena Hammer­schmidt

Lena Hammer­schmidt

Director PR

Lisa Demmerle

Lisa Demmerle

PR Manager

Gurmeet Singh

Gurmeet Singh

PR Manager UK & US

Luise Springer

Luise Springer

Marke­ting Manager

Peter Dechant

Peter Dechant

Online Marke­ting Manager

Arne Schwarz

Arne Schwarz

Chief Product Officer

Jiri Melichar

Jiri Melichar

Director IT

Yiotis Kaltsikis

Yiotis Kaltsikis

Soft­ware Deve­l­oper

Laurence Bort­feld

Laurence Bort­feld

Soft­ware Deve­l­oper

Chri­stian Stern

Chri­stian Stern

Product Manager

Alican Dede­kar­gi­noglu

Alican Dede­kar­gi­noglu

Soft­ware Deve­l­oper

Dr. Max Flött­mann

Dr. Max Flött­mann

Data Scien­tist

Dr. Thomas Spie­sser

Dr. Thomas Spie­sser

Senior Soft­ware Deve­l­oper & Data Scien­tist

Tim Schneider

Tim Schneider

Systems Admi­ni­strator

Mangler du i vores team?

Mangler du i vores team?

Send din ansøgning til jobs@comatch.com

Vores værdier

Succes for vores klienter

Succes for vores klienter

Vi hjælper vores klienter med at opnå varige og bety­de­lige forbe­d­ringer. Derfor indretter vi hele vores virksomhed på lang­sigtet succes for vores klienter og stræber efter den højest mulige kvalitet i vores ydelser.

Tilf­redshed for vores konsu­lenter

Tilf­redshed for vores konsu­lenter

Vi tilbyder vores konsu­lenter et attrak­tivt og flek­si­belt arbe­jds­miljø. Derfor sætter vi fokus på deres person­lige behov og tager højde for de indi­vi­du­elle styrker og inter­esser ved matching af projekter.

Profes­sionel optræden

Profes­sionel optræden

Vi omgås vores klienter, konsu­lenter og vores kolle­gaer på en respekt­fuld og ærlig måde. Dette indbefatter, at alle data og oplysninger behandles absolut fort­ro­ligt.

Ansvarlig brug af ressourcer

Ansvarlig brug af ressourcer

Vi bela­ster miljøet mindst muligt. Vi behandler finan­si­elle ressourcer ansvar­ligt, samt uden­landske ressourcer med respekt, som var de vores egne.