COMATCH i medi­erne

Arbe­jds­mar­kedet adskiller sig fra tidli­gere ved, at være langt mere afveks­lende og dyna­misk. Opfat­telsen af medar­be­j­dere med fast defi­ne­rede arbe­jdsom­råder, arbe­jdstid samt arbe­jds­sted, er udfor­dret.

“Netværk for selvstæn­dige konsu­lenter breder sig hastigt i hele Europa og nu også i Danmark, hvor COMATCH gør sit indtog og tilbyder billi­gere løsninger.”

“Netværk for IT-konsu­lenter er ikke noget nyt i Danmark, men Comatch der lige har etableret sig i Danmark, går meget nøje efter højt­kva­li­fi­ce­rede folk, og foku­serer på projekter med tungere teknik”

2019
2018
2017
2016
2015

Her kan du få et over­blik over medi­edæk­ningen og finde infor­ma­tion til jour­na­li­ster

Hold dig opdateret

Vil du modtage vores
pressemeddelelser via e-mail?

Pressemeddelelser

12.12.2018

Rejsens CO2-aftryk skaber bekym­ring hos 71 pct. af de forret­nings­re­j­sende

Klima- og miljøhensyn står højt på agendaen hos de forretningsrejsende i dag. Det slås fast i en ny undersøgelse, hvor 71 pct. af de forretningsrejsende…

09.04.2018

Serie B-finan­sie­rings­runde for COMATCH: Online markedsp­lads for konsu­lenter rejser 60 mio.…

COMATCH, markedspladsen for selvstændige managementkonsulenter og brancheeksperter, har afsluttet en succesfuld Serie B-finansieringsrunde – og som tidligere var det også denne gang Acton Capital Partners,…

06.03.2017

2000 Consul­tants in 2 years: COMATCH is marking its second year since the launch of comatch.com…

This week the 2000th consultant was added to the network. Almost 4000 consultants have applied to sign up since comatch.com went live, yet the robust…

07.06.2016

COMATCH acce­le­rates growth: Online market­place for consul­tants completes four million Euro…

Acton Capital Partners led a four million Euro investment into COMATCH with existing investors Atlantic Labs (with lead seed investor Christophe Maire) and b-to-v joining…

12.05.2016

Flere manage­ment­kon­su­lenter dropper det faste job

COMATCH griber tendensen med lancering af dansk portal, der automatisk matcher konsulenterne med de helt rigtige opgaver.

29.02.2016

Consul­ting Market­place COMATCH laun­ches in Sweden, Denmark and Norway

To establish COMATCH in Sweden, Denmark and Norway experienced Danish Sales Manager Toby Toudal Nielsen (38) is starting as Business Development Manager Nordics.

04.03.2015

New online market­place COMATCH brings flexi­bi­lity and trans­pa­rency into the manage­ment…

COMATCH starts initially in Germany and a step-by-step expansion into other European countries is planned. The aim is to become the number one marketplace for…

Logoer og billeder

Dr. Chri­stoph Hardt – Mana­ging Director

Dr. Chri­stoph Hardt – Mana­ging Director
lowres / highres

Dr. Jan Schäch­tele – Mana­ging Director

Dr. Jan Schäch­tele – Mana­ging Director
lowres / highres

Dr. Jan Schäch­tele and Dr. Chri­stoph Hardt – Mana­ging Direc­tors

Dr. Jan Schäch­tele and Dr. Chri­stoph Hardt – Mana­ging Direc­tors
lowres / highres

Dr. Jan Schäch­tele, Dr. Chri­stoph Hardt and Dirk Schuran – Manage­ment Board

Dr. Jan Schäch­tele, Dr. Chri­stoph Hardt and Dirk Schuran – Manage­ment Board
lowres / highres

Dirk Schuran – CSO

Dirk Schuran – CSO
lowres / highres

Sven Merten – Mana­ging Director US

Sven Merten – Mana­ging Director US
lowres / highres

Char­lotte Gregson – Mana­ging Director UK&I

Char­lotte Gregson – Mana­ging Director UK&I
lowres / highres

Toby Toudal Nielsen – Director Nordic

Toby Toudal Nielsen – Director Nordic
lowres / highres

Robert Langen­bach – Director Inter­na­tional

Robert Langen­bach – Director Inter­na­tional
lowres / highres

Bern­hard Ney – Mana­ging Director France

Bern­hard Ney – Mana­ging Director France
lowres / highres

COMATCH Icon

COMATCH Icon
lowres / highres

COMATCH Logo

COMATCH Logo
lowres / highres

Brugen er gratis ved redaktionel brug i forbindelse med pressedækning af COMATCH. Ved genoptryk skal følgende kilde bruges: Billede: COMATCH GmbH. Vi beder her venligst om en kopi eller et link til dokumentet. På forhånd tak.

Fakta og grafikker

COMATCH Survey (English)

COMATCH Survey (English)
download

CV Dr. Jan Schäch­tele (English)

CV Dr. Jan Schäch­tele (English)
download

CV Dr. Chri­stoph Hardt (English)

CV Dr. Chri­stoph Hardt (English)
download

Medlemskaber

bitkom
AHK
bdvb